A projekt alapadatai

A felhívás megnevezése: EFOP-5.2.5-18 Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása

A támogatott neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A projekt címe: Élethosszig tartó tanulás a Neumann-galaxisban hátrányos helyzetből is

Azonosító: EFOP-5.2.5-18-2018-00008

Támogatás összege: 251 535 865 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2018. március 8. és 2018. november 30. között

Szakmai vezető: Szabó Marietta

A projekt célja: az Egyetemünkön és a regionális kulturális, gazdasági, ipari szférában rendelkezésre álló tudás összehangolása és segítségével a regionális-térségi munkaerő-piaci igények magas színvonalú kielégítésére egy, a modern kor elvárásaihoz és célcsoportjaink igényeihez igazodó flexibilis, a közösségek aktív tevékenységére épülő tudásközvetítő rendszer szakmai koncepciójának kidolgozása. További célunk, hogy oktatóink/kutatóink és az oktatási, kulturális, gazdasági és ipari szakemberek olyan modern tudásközvetítő módszereket ismerhessenek meg és próbálhassanak ki a gyakorlatban, melyek elősegítik szakmai tapasztalataik és eredményeik társadalmi hasznosulását.

Várható eredmények: A regionálisan hátrányos helyzetű – jövőbeni és jelenlegi – munkavállalók fókuszba helyezése mellett kiemelt hangsúlyt kap a kisgyermeket nevelő fiatalok, valamint a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatottsági esélyeinek növelése az oktatásban történő, participatív oktató/kutatói szerepvállaláson keresztül.

A projekt rövid összefoglalója

 

 

 

2018.03.08.