Rólunk

Rólunk

Bemutatkozás

A Pályázati Központ a pályázati felhívás megjelenésétől, a pályázati ötlet felmerülésétől a projekt fenntartási szakaszának lezárulásáig segíti a témavezetők szakmai munkáját. 
A Pályázati Központ koordinálja és irányítja a kari pályázat támogató egységek pályázati feladat-ellátását, így segítve elő a több kar együttműködésével megvalósuló pályázatok sikeres lebonyolítását. Célja egységesebbé tenni a pályázatot benyújtani szándékozó oktatók, kutatók felé támasztott belső követelményrendszert, illetve valamennyi Kar számára ugyanolyan, magas színvonalú pályázattámogató szolgáltatást nyújtani, növelve ezzel a pályázati kedvet és sikerességet.