EFOP 3.4.3-16-2016-00011

EFOP 3.4.3-16-2016-00011

A projekt alapadatai

A felhívás megnevezése: EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A projekt címe: A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex, fenntartható tanulásttámogatási környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása az ELTE telephelyein

Azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00011

Támogatás összege: 882 980 131 Ft

Támogatás intenzitás :100%

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. április 1. – 2021. december 31. között

Szakmai vezető: Prof. Dr. Felvinczi Katalin

A projekt célja: a felsőoktatás minél szélesebb körű elérhetővé tétele, az egyetemi szintű, digitális oktatás módszertanának a megújítása és annak egységesítése, valamint egy összetett OER tananyag fejlesztési és digitális oktatási, tanulástámogatási rendszer építési program kivitelezése, s ennek a fejlesztendő régióbeli telephelyeken is biztosított megvalósítása, továbbvitele, szükség szerinti adaptációja, valamint az elméleti és gyakorlati képzési elemek arányának racionalizálása, a tantervi hálók felülvizsgálata

Várható eredmények: Olyan, a hallgatókat támogató fejlesztések megvalósulása, mentorprogramok, prevenciós intézkedések továbbfejlesztése, amely segíti a felsőoktatásban bennmaradást, valamint növeli a részképzésekben részt vevő hallgatók számát. Az egyetemi színvonalú tudásanyag minél szélesebb körben való elérhetővé válása, valamint komplex, fenntartható, digitálisan támogatott, akadálymentesített tanulástámogatási környezet kialakítása az ELTE telephelyein.

A projekt hatása: A hallgatói lemorzsolódás csökkenése, a határon túli területekről származó, a távol élő, a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő hallgatók ELTE-n, illetve a szakkollégiumokban megvalósuló képzése és ezáltal a felsőoktatásban való részvételük növelése.

Elérhetőségek

Turcsics István projektmenedzser
turcsics.istvan@kancellaria.elte.hu

Prof. Dr. Felvinczi Katalin szakmai vezető – ELTE PPK pályázati ügyekért felelős dékáni biztos, egyetemi tanár
felvinczi.katalin@ppk.elte.hu

efop343szakmai@oktig.elte.hu

efop343kutatas@oktig.elte.hu