Nanokarakterizációs laboratórium új korszerű anyagok kifejlesztéséhez

Azonosító: VEKOP-2.3.3-15-2016-00003

A kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Támogatás összege: 155 595 855 Ft

Támogatás intenzitás :100%

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. március 1. és 2020. február 28. között

Témavezető: Dr. Groma István

A projekt célja: az ELTE TTK Anyagfizikai Tanszéke nanokarakterizációs laboratóriumának modernizálására új korszerű anyagok kifejlesztése céljából.  Cél két új műszer beszerzése, így egy atomerő mikroszkóp, mely a felületi atomok elhelyezkedésének feltérképezését teszi lehetővé illetve egy általános célú röntgendiffraktométer.

Várható eredmények: Az atomerő mikroszkóp (AFM/STM) a felületi atomok elhelyezkedésének közvetlen feltérképezésére ad lehetőséget. Emellett lehetővé teszi a vizsgált minta keménységének nanoskálán történő meghatározását is. A másik berendezés egy általános célú röntgen diffraktométer.  Ezzel a berendezéssel a hagyományosnak mondható diffrakciós méréseken kívül, mint például összetétel, szemcseméret meghatározás, stb. a diffrakciós csúcsok alakjának részletes vizsgálatával (vonalprofil analízis) mód van a kristályos anyagokban kialakuló hibaszerkezet meghatározására.

A projekt hatása: A beszerzett berendezésekkel lényegesen javulnak a kutatások feltételei ezen a területen és további világszínvonalú eredményeket tud az egyetem elérni. Az infrastruktúra fejlesztése szervesen kapcsolódik a kutatói utánpótlás kineveléséhez. A projekt várhatóan 3 új kutatói munkahely létrejöttéhez járul hozzá.