2021.03.01.
A projekt eredményeinek összefoglalása
A terveknek megfelelően két új ngyberendezés egy RIGAKU SMARTLAB multifunkciónális röntgen diffraktométer és gy HORIBA típusű AFM/STM berendezés került beszerzésre . A projekthez kapcsolódóan a berendezéseket kiszolgáló laboratóriumok is megújultak .

A beszerzett eszközökkel 4 területen végeztünk kutatásokat:
1 . Mikrooszlopok deformációs tulajdonságainak vizsgálata, deformációs lavinák, képlékeny instabilitások
2 . Textúra és mikroszerkezet vizsgálata nanoszerkezetű anyagokban:
3 . Hidrogén tárolás:
4 . Belsőfeszültség és morfológia meghatározása EBSD-vel és röntgen vonalprofil analízissel .

Mind a 4 területen sikerült új jelentős tudományos eredményt elérnünk. Az eredményekből eddig több mint 20 vezető nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció született. Ezen kívül több mint 10 nemzetközi konferencián is bemutattuk azokat. Fontos megjegyezni, hogy a berendezések nagyban hozzájárultak 2 TéT (orosz ill . koreai) pályázat elnyeréséhez és sikeres megvalósításához. Ezen kívül számtalan új informális, de igen fontos nemzetközi kapcsolatot is ki tudtunk alakítani.
A berendezéseket mára rutin szerűen használják az ELTE Anyagfizikai Tanszékén dolgozó magyar és külföldi PhD hallgatók. Továbbá beépültek a fizikus MSC hallgatok laboratóriumaiba is. Elmondható tehát, hogy a berendezések nagyban hozzájárulnak a fiatal kollégák képzéséhez ill. kutatómunkájához.