EFOP 3.4.3-16-2016-00011 – Partnerek

Vezér Hallgatói Egyesület

A Vezér Hallgatói Egyesület 2005-ben alakult civil szervezet, amelynek célja, hogy programjain, működésén keresztül hozzájáruljon a 18-25 éves egyetemista korosztály életkörülményeinek javulásához, közösségfejlesztéséhez, oktatásához, tágabban pedig az egyetemi polgárok környezettudatos szemléletének formálásához. Környezetvédelmi, sport, kulturális és fejlesztő tevékenységek által a szervezet a célcsoportot aktívan bevonja a társadalmi folyamatokba, szervezi és fejleszti a közösséget: a tagok és önkéntesek rendszere látja el a közhasznú feladatokat. Az egyesületnek mintegy 80 tagja és 200 önkéntese van évente.

A szervezett programok: teaház, palacsintaház, kulturális estek, előadások, színjátszó műhely, szappan- és ékszerkészítő készítő műhely, sportversenyek szervezése, ingyenes sportprogramok biztosítása (piloxing, pilates, kondicionáló torna, jóga, köredzés, táncoktatás), szerepjáték klub, LAN-party, gitároktatás, nyelvoktatás, táncház. A VHE rendkívül olcsó, a hallgatók igényeihez mért szolgáltatásokat is biztosít (irodatechnika, higiéné, tanulási körülmények segítése.)

A szervezet kiemelt programja az ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért önkéntes intézményi fenntarthatósági program, amelynek feladata az Egyetemen a szelektív hulladékgyűjtés végzése és egyéb fenntarthatósági feladatok ellátása.  

A program szorosan együttműködik az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel.

Részletes leírás a tevékenységről és a működésről

A VHE tagja a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesületnek és az MTVSZ-nek. Alapító tagja a Hungarian Sustainable University Networknek.

Számos magyarországi civil szervezettel együttműködik. A VHE fogad Iskolai Közösségi Szolgálat keretében is önkénteseket. Ezen fejezetben a támogatást igénylő azon partnereinek kell részletesen bemutatni, amelyek aktívan részt vesznek a projekt megvalósításában. A partnerek alapvető adminisztrációs adatai mellett részletesen be kell mutatni a partner szervezetet, a projekt megvalósításában részt vevő, felelős szervezeti egységet, ha lehetséges, úgy a felelős vezetők megnevezésével.

Székhelye: 1141 Budapest, Vezér út 112.

Működési területe: országos.


Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt, a 268/2010. (XII.3.) kormányrendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, működési köre országos.

Az intézmény az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló, különösen infokommunikációs kiemelt ágazati fejlesztési projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt.

Ennek keretében 

  • projektmenedzsment, 
  • független minőségbiztosítási,
  • felügyelő mérnöki és 
  • egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat lát el, illetve gondoskodik a támogatások pénzügyi elszámolásáról, azok szabályszerűségéről.

A Kormány döntése alapján, továbbá közigazgatási szervek felkérésére közreműködik egyes ágazati (különösen központi közigazgatási, önkormányzati igazgatási, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, foglalkoztatási) fejlesztések megvalósításában. Megállapodások alapján közigazgatási szervek részére projektmenedzsment módszertani szolgáltatásokat nyújt.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek eredményeként létrejött rendszerek fenntartásában és üzemeltetésében a befogadó intézménnyel kötött megállapodásban foglaltak szerint vesz részt.

2016. szeptember 1-jétől az ügynökség lett a jogutódja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek, amelynek következtében a KIFÜ feladata a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) megvalósítása és összefogása.

Székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9–11.

Működési területe: országos.


Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS) a Magyarországon működő, a felsőoktatási intézményekben sporttevékenység feltételeit szervező, biztosító jogi személyek és sporttevékenységet folytató magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetnek minősülő országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség.

A MEFS az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  • A MEFS az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, mint az ellátott közfeladat keretein belül felsőoktatási intézményekben sporttevékenység feltételeinek szervezését, biztosítását, a felsőoktatásban résztvevők sportolási lehetőségeinek biztosítására országos programok szervezését, felsőoktatási sportprogramok lebonyolításához finanszírozás biztosítását folytatja közhasznú tevékenységként a Stv. 49. § c)-e) pontjai alapján.
  • A MEFS a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködés, mint az ellátott közfeladat keretein  belül a nemzetközi sportesemények, azokon való részvételt és felkészülés szervezését, érdekképviseletet folytatja közhasznú tevékenységként a Stv. 49. § l) pontja alapján.
  • A MEFS a sport, ifjúsági ügyek mint az ellátott közfeladat keretein belül a felsőoktatási intézmények kereteit meghaladó sportesemények szervezését, lebonyolítását, illetve a felsőoktatási hallgatók testnevelésére és sporttevékenységére vonatkozó megállapítások, javaslatok megfogalmazását folytatja közhasznú tevékenységként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pontja alapján.

A MEFS az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Civil tvben és annak vonatkozó végrehajtási jogszabályaiban meghatározott módon – elektronikus formában is – nyilvánosságra hozza.

Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.

Működési terület: Magyarország felsőoktatási intézményei.