EFOP 3.4.3-16-2016-00011 – Kérdőíves kutatás

Az EFOP 3.4.3. kérdőíves kutatás során felmérjük az ELTE magyar nyelvű alap-, mester- és osztatlan képzésein részt vevő, az érintett képzésben a 2018/2019-es tanév 1. félévében szakos jogviszonyt létesített hallgatók képzésük elvégzésére irányuló motivációit, általános és képzésükkel kapcsolatos elégedettségét, jövőbeli terveit, szociális helyzetét, baráti kapcsolatait, tanulmányi eredményességét és feltérképezzük a szakterületi lemorzsolódás háttértényezőit.

A kutatás során a hallgatók kérdőíves megkeresésére képzési idejük alatt kettő, maximum három alkalommal kerül sor. Fontos szempont, hogy olyan adatokkal rendelkezzünk, melyek az egyéni sajátosságok, a szakterületi jellegzetességek és a tanulmányi sikeresség longitudinális vizsgálatát teszi lehetővé, melynek eredményeképpen prevenciós, és kompenzációs beavatkozások kimunkálására kerülhet sor.

A kutatás célja az ELTE hallgatóinak utánkövetéses vizsgálatával annak feltárása, hogy a hallgatók lemorzsolódása mögött milyen okok húzódnak meg, mennyiben függenek össze a tanulmányi eredmények többek közt az egyetemválasztás motivációival, a hallgatók egyetemválasztással és az életükkel való elégedettségével, illetve annak hiányával, a hallgatók jövőre vonatkozó terveivel, életkörülményeivel. Tehát a tanulmányi eredményeket és a hallatók személyes érzéseit és körülményeit szeretnénk együttesen vizsgálni, és kideríteni, hogy melyek azok a jellemzők, faktorok, amelyek a képzés idő előtti abbahagyását valószínűsítik.

A kutatás eredményeit a fenti tudományos célon túl fejlesztési célokra használjuk fel: a kutatás eredményei alapján javaslatot teszünk a döntéshozóknak a lemorzsolódás hatékony megelőzésére alkalmas megoldás, intézkedés bevezetésére.

A felmérés során az ELTE magyar nyelvű alap-, mester- és osztatlan képzésein részt vevő, a kérdőíves adatfelvétel idején hallgatói jogviszonnyal rendelkező, az érintett képzésben a 2018/2019-es tanév 1. félévében szakos jogviszonyt létesített hallgatók a Neptun-on keresztül kapják meg a kutatáshoz kapcsolódó online kérdőív elérhetőségét és egy rövid leírást a kutatás céljáról. A felmérést a Qualtrics kérdőívező rendszer használatával valósítjuk meg, a résztvevők egységes, anonim linket kapnak.

Letölthető dokumentumok
A felmérés adatkezelési tájékoztatója
A felméréshez kapcsolódó nyereményjáték szabályzata (2018 novemberi adatfelvétel)
A felmérés kérdőíve (2018 novemberi adatfelvétel)
A felméréshez kapcsolódó nyereményjáték szabályzata (2019 májusi adatfelvétel)
A felmérés kérdőíve (2019 májusi adatfelvétel)

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása