Nagyfelbontású röntgenfluoreszcens elemanalitikai eloszlásvizsgálatok növényi, állati és élettelen objektumokon

Azonosító: VEKOP-2.3.3-15-2016-00008

A kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Támogatás összege: 56 104 833 Ft

Támogatás intenzitás :100%

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. január 1 - 2019. december 31. között

Projektvezető: Dr. Fodor Ferenc

A projekt célja: XRF (Röntgen fluoreszcens) analitikai mikroszkóp beszerzése

Várható eredmények: A beszerzésre kerülő XRF (Röntgen fluoreszcens) analitikai mikroszkóp segítségével különböző biológiai, geológiai és kémiai minták, olcsó, roncsolásmentes elemanalízise valósítható meg. A műszerrel 10 µm és 1 mm közötti felbontással, akár 10 cm méretű mintákon, a minta tömegének milliomod részét kitevő mennyiség kimutatására is alkalmas érzékenységgel készíthető színes eloszlási térkép a kémiai elemekről.

A projekt hatása: A műszer alkalmas anyagi minőség, anyag-kompozitok összetételének és mintázatának a vizsgálatára, ipari célú kutatások mérési lehetőséget biztosít mind a műanyagipar, mind a kolloidkémia és gyógyszeripar, mind az agrárium számára. Az infrastruktúra-fejlesztés ezért az intézményi kompetencia növelésén túl lehetőséget teremt az ELTE és a kutatás-fejlesztésekben érdekelt vállalkozások közötti koherencia erősítésében, valamint az egyetemen felhalmozott tudás és technológiai ismeret transzferére a gazdasági szektor irányába is.