Sajtóközlemény - VEKOP-2.3.3-15-2016-00008

2017.01.01.
Sajtóközlemény - VEKOP-2.3.3-15-2016-00008

A több mint 56 millió forintos fejlesztés segítségével különböző biológiai, geológiai és kémiai minták, olcsó, roncsolásmentes elemanalízise valósítható meg. Ilyen technológia többféle is létezik, de a pályázott műszernél nagyobb felbontást csak részecske gyorsítókban kiépített kutatóhelyeken lehet elérni. A Dr. Fodor Ferenc által vezetett VEKOP-2.3.3-15-2016-0008 projekt egy Magyarországon egyedülálló eszköz beszerzését teszi lehetővé, mely nemcsak hazai, hanem európai és egyéb nemzetközi kutatási projektek megvalósításához járul hozzá.

A tudomány számos területe követeli meg a vizsgált anyagok, minták kémiai összetételének ismeretét. A növényi-, állati szövetek, talajok, kövületek, kőzetek, ásványok, de még az ipari termékek analitikai vizsgálatára is szükség lehet. A különböző eredetű és jellegű minták analízise úgynevezett roncsolásos technikával, majd műszeres méréssel már évtizedek óta rutinszerű, nagy pontosságú meghatározást tesz lehetővé, de ezek a technikák megkövetelik a minták savakkal, magas hőmérsékleten történő feltárását és homogenizálást, így az elemek eloszlásáról nem nyerhető információ. Sok esetben azonban nem csupán az átlagos elemkoncentrációk meghatározására van szükség, hanem a vizsgált mintákban az elemek mikroszkopikus méretskálán mérhető, minőségi és mennyiségi eloszlásának az ismeretére is, pl. élő növények leveleiben. Ilyen méréseket tesz lehetővé a projekt keretében beszerzendő XRF (Röntgen fluoreszcens) analitikai mikroszkóp. Segítségével különböző biológiai, geológiai és kémiai minták, olcsó, roncsolás mentes elemanalízisét valósítjuk meg. A műszerrel 10 µm és 1 mm közötti felbontással, akár 10 cm méretű mintákon, a minta tömegének milliomod részét kitevő mennyiség kimutatására is alkalmas érzékenységgel készíthetünk színes eloszlási térképet a kémiai elemekről.

Mivel a műszer alkalmas anyagi minőség, anyag-kompozitok összetételének és mintázatának a vizsgálatára, ipari célú kutatások mind a műanyagipar, mind a kolloidkémia és gyógyszeripar, mind az agrárium felé mérési lehetőséget biztosít. Az infrastruktúra-fejlesztés ezért az intézményi kompetencia növelésén túl lehetőséget teremt az ELTE és az említett kutatás- fejlesztésekben érdekelt vállalkozások közötti koherencia erősítésében, valamint az egyetemen felhalmozott tudás és technológiai ismeret transzferére a gazdasági szektor irányába is.

A VEKOP-2.3.3-15-2016-0008 projekt keretében megvalósuló műszerfejlesztés egyúttal 3 új, különösen fiatal kutatói álláshelyek létesítéséhez, illetve fiatal kutatók megtartásához is hozzájárul, illetve elősegítheti azokat. A műszer az oktatásban az MSc képzésben (pl. Növényélettani vizsgálómódszerek című tárgy), illetve újonnan meghirdetett gyakorlati tárgy (analitikai kémia, PhD képzés) keretében járulna hozzá a szakképzéshez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. január 1- 2019. december 31. között

További információ kérhető:
Dr. Fodor Ferenc
Elérhetőség: ferenc.fodor@ttk.elte.hu  (+36-1-3722-500/8610)