Civilizációs zavarok idegtudományi, pszichológiai és örökletes háttere: diagnózistól a problémakezelésig

Azonosító: VEKOP-2.3.3-15-2017-00023

A kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Támogatás összege: 182 374 249 Ft

Támogatás intenzitás :100%

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között

Projektvezető: Dr. Demetrovics Zsolt

A projekt célja: a civilizációs zavarok idegtudományi, pszichológiai és örökletes hátterének vizsgálata, diagnózisa és a probléma kezelése. továbbá, hogy a nemzetközi és az európai tudományos vérkeringésben látható mértékben legyenek jelen a korszerű módszertani megfontolásokat szem előtt tartó pszichológiai, pszichofiziológiai, idegtudományi és pszichogenetikai kutatásaink

Várható eredmények: Válaszok megtalálása az olyan kérdésekre, mint hogy 1. génjeink miként szabályozzák a gyorsan változó környezethez az alkalmazkodást, 2. miként járul hozzá a stressz a depresszióhoz és elhízáshoz, és az egyéb zavarok, így a viselkedési és kémiai szer alapú addikciók kialakulásához, 3. Az érzelmi ingerek feldolgozása hogyan befolyásolják a mentális és fizikai egészség alakulását, 4. hogyan szelektálja idegrendszerünk a szenzoros inger áradatból a releváns információt,5. miként befolyásolja a tudatos és nem-tudatos funkciókat az életmód, a fizikai aktivitás és a szocio-kulturális környezet és 6. a numerikus megismerés, miként integrálódik a többi kognitív, nyelvi emlékezeti és perceptuális rendszerbe.

A projekt hatása: A kutatás-fejlesztési projekt eredményei közvetlenül hasznosulnak az erős elméleti megalapozást és magas színvonalú módszertani felkészültséget igényelő oktató-kutató munkában. Az eredményeket be tudjuk építeni mester és doktori képzési programokba. A projekt továbbá várhatóan új munkahelyek létrejöttéhez is hozzájárul.