Sajtóközlemény - VEKOP-2.3.3-15-2017-00023

2018.04.04.
Sajtóközlemény - VEKOP-2.3.3-15-2017-00023
A több mint 182 millió forintos fejlesztés révén egy olyan magas színvonalú infrastruktúra kerül kialakításra, mely a civilizációs zavarok idegtudományi, pszichológiai és örökletes hátterének vizsgálatát, diagnózisát és a probléma kezelését teszi lehetővé.

A XXI. században a digitális technológia és az Internet fúziója révén az információk minden eddiginél hatékonyabban és gyorsabban terjednek. A bennünket érő ingerek gazdagsága olyan kihívást jelent az emberi idegrendszer alkalmazkodóképességével szemben, amelynek genetikai és kognitív korlátait, valamint a bennük rejlő kiaknázható kapacitást még nem ismerjük eléggé. A projekt központi gondolata a civilizációs zavarok komplex, pszichológiai, pszichofiziológiai, neurobiológiai megközelítése.
Az egyre nagyobb információs és tevékenységi terhelés, a helytelen életmód, a megzavart pszichés működésmód magatartási zavarokhoz, depresszív és szorongásos állapotokhoz vezethetnek. Az önerősítő folyamat hosszabb távon pszichoszomatikus vagy szomatizációs betegségek kialakulásához vezet. Fontos tehát ezen zavarok kóroki tényezőinek felismerése, és magatartási módszerekkel történő megelőzésének pszichofiziológiai vizsgálata.

A projekt keretén belül olyan kérdésekre keressük a választ, hogy 1. génjeink miként szabályozzák a gyorsan változó környezethez az alkalmazkodást, 2. miként járul hozzá a stressz a depresszióhoz és elhízáshoz, és az egyéb zavarok, így a viselkedési és kémiai szer alapú addikciók kialakulásához, 3. Az érzelmi ingerek feldolgozása hogyan befolyásolják a mentális és fizikai egészség alakulását, 4. hogyan szelektálja idegrendszerünk a szenzoros inger áradatból a releváns információt,5. miként befolyásolja a tudatos és nem-tudatos funkciókat az életmód, a fizikai aktivitás és a szocio-kulturális környezet és 6. a numerikus megismerés, miként integrálódik a többi kognitív, nyelvi emlékezeti és perceptuális rendszerbe.
A projekt egésze, hangsúlyosan szolgálja azt a célt, hogy a nemzetközi és az európai tudományos vérkeringésben látható mértékben legyenek jelen a korszerű módszertani megfontolásokat szem előtt tartó pszichológiai, pszichofiziológiai, idegtudományi és pszichogenetikai kutatásaink.
A kutatás-fejlesztési projekt eredményei közvetlenül hasznosulnak az erős elméleti megalapozást és magas színvonalú módszertani felkészültséget igényelő oktató-kutató munkában. Az eredményeket be tudjuk építeni mester és doktori képzési programokba. A projekt továbbá várhatóan új munkahelyek létrejöttéhez is hozzájárul.

A VEKOP-2.3.3-15-2017-00023 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017.szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között

További információ kérhető:
Dr. Felvinczi
KatalinElérhetőség: felvinczi.katalin@ppk.elte.hu  (+36-1-411-6500/5646)