2018.12.01.
Eredmények - EFOP-5.2.5-18-2018-00008
Az Élethosszig tartó tanulás a Neumann-galaxisban hátrányos helyzetből is című, EFOP-5.2.5-18-2018-00008 azonosítószámú projekt megvalósítása során egy módszertani kéziköny, egy ajánlásgyűjtemény, egy tanulmánykötet és számos tanulmány látott napvilágot hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy oktatóink/kutatóink és az oktatási, kulturális, gazdasági és ipari területek szakemberei olyan modern tudásközvetítő módszereket ismerhessenek meg és próbálhassanak ki a gyakorlatban, melyek elősegítik szakmai tapasztalataik és eredményeik társadalmi hasznosulását.

 

Könyvek

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Együtt oktatunk és kutatunk! Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban - módszertani kézikönyv - Szerkesztők: Katona Vanda, Cserti-Szauer Csilla, Sándor Anikó

A fiatalok lehetőségeinek kibontakoztatása - ajánlásgyűjtemény - Szerkesztők: Csákvári Judit és Cs. Ferenczi Szilvia

Savaria Egyetemi Központ

Tanulmánykötet a EFOP-5.2.5-18-2018-00008 projekt szakmai anyagaiból

Tanulmányok

Bölcsészettudományi Kar

A halmozottan hátrányos társadalmi helyzet leküzdésének problematikája és jó gyakorlatai a magyarországi cigányság példáin keresztül - Bali János

Kompetenciafejlesztés - Érdekérvényesítés - Barátné Hajdú Ágnes

Az értő olvasás fejlesztése a szövegmunka tükrében. Didaktikai feladatgyűjtemény - Feld-Knapp Ilona / Perge Gabriella

A nyelvi kompetenciák fejlesztésének lehetséges módjai a hátrányos helyzet leküzdése érdekében

Lecserélhetők-e az egyetemi oktatók egy chatbottal? Valósidejű mobil beszélgető alkalmazások tervezése a felsőoktatásban - Hargitai Henrik / Hammer Ferenc

A reziliens roma örökség létrehozása - Alulról jövő közösségépítés egy észak-magyarországi faluban - György Eszter / Oláh Gábor

 

Társadalomtudományi Kar

Szakmai beszámoló

Pályázati Központ

Az e-Tutor rendszer működésének koncepcionális alapjai

Szolgáltató Központ

Helyi stratégiák kidolgozása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a települési önkormányzatok területi együttműködésének erősítése és a népességgyarapodás elérése céljából

Család- és Közösség Fejlesztő Intézet létrehozásának koncepciója

Koncepció a hátrányos helyzetű kistérségekből a felsőoktatásba való bekerülés elősegítésére