EFOP-3.2.14-17-2017-00006

A projekt alapadatai

A felhívás megnevezése: EFOP-3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért
Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
A projekt címe: Nyelvtanulással a boldogulásért
Azonosító: EFOP-3.2.14-17-2017-00006
Támogatás összege: 409 662 620 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017.12.01 és 2021.11.30 között
Szakmai vezető: Dr. Öveges Enikő és Dr. Major Éva

A projekt célja:  Élményalapú, délutáni nyelvtanulási lehetőség biztosítása 9-13. évfolyamos középiskolai tanulók számára öt féléven át. A foglalkozásokat tanárszakos hallgatók tartják egyetemi és középiskolai mentoraik szakmai támogatásával. A programban az ELTE 10, a Közép-magyarországi Régión kívül található partnerintézménnyel vesz részt, 2017 decemberétől 2020 júliusáig. A tervezett indikátorok szerint több mint 2300 középiskolai nyelvtanulót vonunk be a programba, és iskolánként minden nyelvből legalább egy nyelvtanárt. Projektünk nem formális nyelvtanulási lehetőségek biztosításával kívánja segíteni a részt vevő középiskolások nyelvtudásának fejlődését. Általános célunk, hogy segítsük a nyelvtanulókat az önálló nyelvtanulás felé vezető úton: tudjanak és szeressenek idegen nyelvet tanulni és az elsajátított hasznos nyelvtudást megfelelően alkalmazzák. A nyelvtanárok váljanak még felkészültebbé ezen a téren, ennek elősegítésére terveztük meg a projekt továbbképzési rendszerét.

Várható eredmények: A projekt hozzájárul a középiskolások nyelvtudásának erősítéséhez, az élmény alapú nyelvoktatás minél szélesebb körű kiterjesztéséhez, a nem formális módszereken alapuló oktatási formák használata tekintetében a középiskolai nyelvszakos pedagógusok ismeretanyagának bővítéséhez és távoktatási tartalmak kidolgozásával a digitalizáció mindennapi nyelvtanulásba való beépüléséhez.

A projekt rövid összefoglalója

Elérhetőségek:

Dr. Öveges Enikő szakmai vezető –  egyetemi adjunktus BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
E-mail:oveges.eniko@btk.elte.hu