2019.06.24.
A projekt félévi értékelései
A Nyelvtanulás a boldogulásért projekt nem formális nyelvtanulási lehetőségek biztosításával kívánja segíteni a részvevő középiskolások nyelvtudásának fejlődését, amelynek elérését egy integrált megközelítéssel, azaz a lehetséges változók összességének javulásától várja. A foglalkozások előkészítése és megvalósítása mellett az ELTE nagy hangsúlyt kíván fektetni a közép-iskolai nyelvtanárok eszköztárának alapvetően élménypedagógiai alapú megközelítéssel történő bővítésére is.

A projekt fő tevékenységét, a középiskolai nem formális idegen nyelvi foglalkozásokat, valamint az ezt segítő egyéb tevékenységeket a szakmai megvalósítók folyamatosan nyomon követik. A bevont résztvevői csoportok véleménye kérdőíves felméréssel és további eszközökkel kerül feltárásra, ezeket félévente elemzésnek vetik alá a PPK szakértő oktatói és az eredményeket jelentésben foglalják össze.

- Az első megvalósult félév tanulságairól Paksi Borbála, Széll Krisztián és Vincze Beatrix készített összefoglalót.

- A projekt keretében a 2018/2019. őszi félévében lezajlott foglalkozás-sorozat eredményességét, hatékonyságát a PPK bevont szakértői értékelték és foglalták össze. Összegezve az eredményeket: a program második féléve is a résztvevők nagy elégedettségére szolgált, valamint olyan tapasztalatokat hozott, melyekre a további félévek is sikeresen építhetők.

- Lezárult a projekt harmadik féléve, erről a PPK szakértői készítettek összefoglalót.