Az ELTE röntgen- krisztallográfiai infrastruktúra fejlesztése bio-makromolekulákés biológiailag aktív molekulák szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata és finomhangolása céljából

Azonosító: VEKOP-2.3.3-15-2017-00018

A kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Támogatás összege: 237 561 000 Ft

Támogatás intenzitás :100%

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. július 1. és 2020. június 30. között

Projektvezető: Dr. Harmat Veronika

A projekt célja: egyik fő célja a fehérjefunkció és kölcsönható fehérje-hálózatok jobb megértése, betegségekkel összefüggő (pl.: immunrendszer kóros működése, daganatos áttétek, Parkinson kór) fehérjevariánsok és fehérjemódosulatok megváltozott szerkezeti-kölcsönhatási tulajdonságainak feltérképezése.

Várható eredmények: a legkorszerűbb technológiával rendelkező mérőműszer elősegíti a vizsgálható minták körének kibővítését, új projektek indítását az alap- és alkalmazott molekulaszerkezet-kutatás terén egyaránt.

A projekt hatása: új berendezés felhasználásával nemzetközi színvonalú, jól hasznosítható gyakorlati tudást adunk át az egyetemi oktatás és kutatóképzés különböző szintjein. Az új feladatok kapcsán a projekt várhatóan egy új munkahely létrejöttéhez is hozzájárul.