ELTE épületeinek energetikai fejlesztése

Kedvezményezett:
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Közreműködő szervezet:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Fejlesztéssel érintett intézmények:
ELTE Savaria Egyetemi Központ – 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – 1097 Budapest, Ecseri út 3.
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola – 1126 Budapest, Beethoven u. 3.
ELTE Illyés Sándor Szakkollégium – 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.

A projekt kezdő időpontja: 2018.11.26.
A projekt befejezésének időpontja: 2022.03.31.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem projektben érintett épületeinek energetikai állapota elavult, nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (IV. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítésük régóta várat magára.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ épületét érintően a projekt keretében homlokzati nyílászárók cseréje, padlás hőszigetelése, valamint hőmennyiségmérő telepítése által valósul meg az épület energetikai fejlesztésre.

Az ELTE Bárcz Gusztáv Gyógypedagógiai Kar épületének energetikai felújítása a fűtési igény és a nagy arányú energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltására irányul. Az épület külső határoló falainak hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, lapostető szerkezetének utólagos külső hőszigetelésével, valamint napelemes rendszer kiépítésével kerül korszerűsítésre.

Az ELTE Gyerátyánffy István Gyakorló Iskola épületenergetikai korszerűsítése keretében megvalósul a padlásfödém hőszigetelése, az előcsarnok polikarbonát lefedésének megújítása, valamint nyílászárók cseréje, radiátorszelepek felszerelése, továbbá gázkazán és kondenzációs kazánok cseréje. Napelem és teljes gépészeti rendszert ellátó automatika és energiamenedzsment rendszer telepítésére is sor kerül.

Az ELTE Illyés Sándor Szakkolégium épületenergetikai korszerűsítése révén a homlokzat hőszigetelése, lapostető hő-és vízszigetelése, nyílászárók cseréje és árkádfödém hőszigetelése zajlik a projekt keretében. Továbbá sor kerül az épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint gázkazán és kondenzációs kazánok cseréjére. Napelem és teljes gépészeti rendszert ellátó automatika és energiamenedzsment rendszer telepítése is megvalósul.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az egyetem környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00112 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Innovációs Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásával valósul meg.

A támogatás összege: 2 320.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 835,2 tonna/év