Interdiszciplináris Kutatóműhely létrehozása a klímadaptív és fenntartható mezőgazdaságért

Azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00028

Támogatás összege: 1 277 355 508 Ft

Támogatás ELTE része: 229 098 806 Ft

Támogatás intenzitás :100%

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. február 15. és 2022. február 14. között

Témavezető: Dr. Barcza Zoltán

Konzorciumvezető: Agrártudományi Kutatóközpont

A projekt célja: Kiválósági Központ létrehozása klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaságért; új, holisztikus rendszerértelmezési szemléleten alapuló agro-pedo-klimatológiai kísérleti platform kialakítása

Várható eredmények: A kísérletes platform mérőeszközeivel illetve a projekt során fejlesztett biogeokémiai szimulációs modell segítségével folyamatosan nyomon követhetők illetve modellezhetők a talajban, a növényben illetve a légkör felszín közeli rétegében lezajlódó energia és anyag átalakulási és kicserélődési folyamatok. A mért adatok mellet a legújabb forgatókönyvek felhasználásával éghajlati projekciókat készítünk, amelyek segítségével megbízhatóbb becslések adhatók a mezőgazdasági termelés és a szántóföldekhez köthető üvegházhatású gáz mérleg jövőbeli alakulására vonatkozóan.

A projekt hatása: A mért adatok mellet a legújabb forgatókönyvek felhasználásával éghajlati projekciókat készítünk, amelyek segítségével megbízhatóbb becslések adhatók a mezőgazdasági termelés és a szántóföldekhez köthető üvegházhatású gáz mérleg jövőbeli alakulására vonatkozóan. A projekt várhatóan 10 új munkahely létrehozását teszi lehetővé.

A projekt weboldala