2021.02.25.
A második projektév összefoglalója
A tervezett műszeregyüttes beszerzése, üzembeállítása, a felhasználás szabályainak kialakítása, valamint a felhasználók betanítását követően megtörtént a kromatográfiás elválasztás és MS/MS detektálás optimalizációja különböző általunk szintetizált vegyülettípusokon, oligo- és polipeptideken, konjugátumokon oligo- és polipeptid típusú vegyületekre. Tesztméréseket végeztünk természetes, növényi és gomba eredetű természetes metabolitok azonosítására: már ismert, potenciálisan értékes összetevők új forrásainak meghatározása és ismeretlen vegyületek kromatográfiás izolálása és szerkezeti azonosítása céljából.

Létrejött a projekt honlapja az ELTE Pályázati Központ segitségével, amely 2018. április óta folyamatosan ad tájékoztatást, bemutatja a tudományos eredményeket (cikkek, előadások, az oktatásba bevezetett kurzusokat, a hallgatók által készített tudományos diákköri dolgozatok, BSc és MSc szakdolgozatok, valamint a PhD disszertációk adatait). Az projekt első évének kisérleti eredményeiról a projektvezető 2019. május végén beszámolt a PM VEKOP Monitoring Bizottság ülésén.
Új kutatási eredményeink angolul, 12 cikkben, nemzetközi folyóiratokban jelentek meg.

A beszámoló a 2018. június 30. és 2020 január 24. között elért eredményekről ad rövid áttekintést.