2021.01.25.
Oktatási tevékenység
A projekt keretében beszerzett műszerek használata bekerült az Egyetemen folyó oktatásba és a hallgatók által végzett kutatómunkába is a Természettudományi Karon. A Biológiai Intézet és a Kémiai Intézet hallgatói különböző BSc és MSc szakokon, elsősorban a kiscsoportos laboratóriumi gyakorlatokon ismerhetik meg a készülékeket és használatukat. Az Intézetekben dolgozó tudományos diákköri hallgatók, valamint a Hevesy György kémia doktori iskola és a Biológia doktori iskola doktori hallgatói elsősorban egyéni konzultáció keretében sajátithatják el az adott műszer használatát.

Az oktatás során a hallgatók megismerik a teljes, a mintaelőkészitéstől az eredmények kiértékeléséig tartó folyamatot és használják a készüléket. Az alábbi felsorolás utal arra, hogy milyen tárgyak/kurzusok keretében történik a fenti oktatás.

Tárgyak, kurzusok

Számos BSc és MSc szakdolgozat, PhD disszertáció, valamint tudományos diákköri (TDK) dolgozat elkészültében volt jelentős szerepe a projekt segitségével beszerzett és beállitott készülékeknek. Ez a lista világosan dokumentálja a műszeregyüttesnek - az oktatás mellett - a hallgatók kutatómunkájában betöltött szerepét is.

A projekt keretében beszerzett műszerek szerepe a gyakorlati oktatásban