Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből

Azonosító: NVKP_16-1-2016-0045

A konzorcium tagjai: ELTE (konzorciumvezető), Inwatech Környezetvédelmi Kft, LightTech Lámpatechnológiai Kft, MTA Természettudományi Kutatóközpont

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 528,28 millió forint

Támogatás ELTE része: 207,39 millió forint

Futamidő: A projekt az NKFI Alap támogatásával valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között

Projektvezető: Dr. Záray Gyula

A konzorciumi tagok szakmai vezetői: Eszes Zsolt (Inwatech), Szöllősi György (LightTech), Dóbé Sándor (MTA TTK)

A projekt célja: a szerves mikroszennyezők koncentrációjának meghatározása GC-MS/MS és LC-MS/MS módszerek kidolgozásával, amelyek lehetővé teszik a technológiafejlesztés folyamatos kontrollját. Titándioxid és ózon együttes alkalmazásával, UV fénnyel végzett, nagyhatékonyságú foto-oxidációs eljárás kidolgozása és demonstrációs ipari megvalósítása a biológiai úton tisztított szennyvizek kezelésére.

Várható eredmények: A projekt eredményeként konténeres víztisztító berendezés készül el, amely kistelepülések szennyvíztisztító telepeiről gyakran kis vízhozamú befogadókba (patakok) juttatott, tisztított szennyvizek utókezelését, a szerves mikroszennyezők hatékony eltávolítását biztosítja. Későbbiekben alkalmazhatóvá tehető ivóvizek fertőtlenítésére és további tisztítására is. A projekt eredményeként 2 új munkahely jön lére.

A projekt hatása: A tervezett fejlesztés eredményeképpen megvalósított technológia a potenciális környezeti veszélyt jelentő szerves mikroszennyezők koncentrációjának csökkentésével hozzájárul a felszíni vizek, mint befogadók minőségének javításához, a vízi ökológiai rendszer és az ivóvízbázisok védelméhez.