2018-1.2.1-NKP-2018-00008_Sziklai

A mesterséges intelligencia matematikai alapjai

Azonosító: 2018-1.2.1-NKP-2018-00008

A konzorcium tagjai: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (konzorciumvezető), ELTE, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 990 274 516 forint

Támogatás ELTE része: 74 998 564 forint

Futamidő: A projekt az NKFI Alap támogatásával valósul meg 2018. szeptember 2 - 2021. szeptember 1. között

Projektvezető: Dr. Sziklai Péter

A projekt célja:  A mesterséges intelligencia (AI) évtizedek óta az informatikai kutatás nagy ígérete; az ezzel kapcsolatos kutatások átformálták a gondolkodásunkat az ember-gép kapcsolatról, de mint megoldás, sokáig beteljesedetlen ígéretnek maradt, többnyire alacsonyabb szintű funkciókkal.
A számítási teljesítmény növekedésével, a BigData és Internet of Things területek megerősödésével minőségileg új lehetőségek teremtődtek az AI számára: a sok kapcsolatot és feldolgozási réteget tartalmazó struktúrák már szemantikai szintű döntésre is képesek.
A projekt célja kettős. Egyrészt hidat kíván építeni a matematikai elmélet és a mély tanulás gyakorlata között. Cél az előzetes eredmények alapján kibontakozó mély összefüggéseket feltárása a nagy hálózatok elmélete - amely területhez a magyar tudomány rendkívül sokat hozzátett - és a mély tanulás alkalmazott területe között.

Várható eredmények:

A projekt hatása: