2018.07.02.
2018-1.2.1-NKP-2018-00006_Felvinczi

Szorongás helyett énhatékonyság - A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok  számára 

Azonosító: 2018-1.2.1-NKP-2018-00006

Támogatás összege: 244 905 356 Ft

Futamidő: A projekt az NKFI Alap támogatásával valósul meg 2018. október 1 - 2021. szeptember 30. között

Projektvezető: Dr. Felvinczi Katalin

A projekt célja: A kutatás az egyes, vizsgálat alá vont területeken a személyes percepciók révén feltárható biztonság-, ill. a biztonság-hiány dimenziókat, a biztonságérzet feltételrendszerét, az egyes területeken cselekvők biztonság-értékelését, -érzékelését vizsgálja, valamint, hogy hol mely jelenségek erősítik és hátráltatják a társadalom biztonságát (biztonságérzetét).

Várható eredmények:

A projekt hatása: