Egyetemi adatok

Egyetemi adatok
Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 109.
Adószám: 15308744-2-41
TB törzsszám: 72516
Statisztikai szám: 15308744 8542 31 201
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Címe: 1139 Budapest, Váci út 71.
Bankszámla száma: 10032000-01426201-00000000
IBAN szám:  HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000
Számla megnevezése: ELTE előirányzat-felhasználási keretszámla
SWIFT kód: HUSTHUHB
PIR törzsszám: 308746
ÁHT azonosító: 037789
TEÁOR kód: 85.42 felsőfokú oktatás
OM azonosító: FI 80798
PIC kód: 999896468
OID kód: E10209104
Gazdálkodási forma: 312 - központi költségvetési szerv
Nyilvántartásba vevő szerv: Magyar Államkincstár
Alapítás időpontja: 1983.01.01. (Törzskönyvi kivonattal alátámasztható)