2021.03.29.
Sajtóközlemény záró VEKOP-2.3.3-15-2016-00020
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Széchenyi 2020 program keretében 203,85 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el korszerű műszeregyüttes beszerzésére. E műszerek segítségével lehetővé válik olyan új növényi/gomba eredetű, valamint szintetikus vegyületek izolálása, amelyek kemoterápiás hatóanyagként alkalmasak lehetnek daganatos megbetegedések, illetve sejtek közötti kórokozók okozta fertőzések kezelésére.

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program „VEKOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás” pályázati felhívás keretében támogatott VEKOP-2.3.3-15-2016-00020 projekt célja egy korszerű műszeregyüttes beszerzése volt. Ennek része egy kromatográfiás és tömegspektrometriás elemző-platform, egy számítógép-vezérelt folyadékkromatográf és egy bioerőmérő, atomi erő mikroszkóp. Ezzel hiánypótló, a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak megfelelő műszaki infrastruktúra épült ki az ELTE TTK Biológiai Intézetében, illetve az ELTE TTK Kémiai Intézetében.
Az új műszerek segítségével kutatóink meghatároztak több növényi, illetve gomba eredetű metabolit „ujjlenyomatot”, azonosítottak számos ismeretlen vegyületet, előállitottak és jellemeztek új, mikobaktériumok és tumorok elleni hatóanyag-peptid konjugátumot. Fejlesztettek intelligens nanoméretű hordozókat, vizsgálták  a hatóanyag-peptid konjugátumok sejtmembránra gyakorolt hatását. Az eredményeket a projekt lezárultáig 33 nemzetközi folyóiratban és 41 előadásban közölték.
Az elemző-infrastuktúra platform révén az ELTE TTK Biológiai és Kémiai Intézetébe alap, mester és doktori programokban is használt korszerű, nagy pontosságú eszközök kerültek. Az ELTE biológus, vegyész, anyagkutató, biotechnológia MSc képzésében, a Semmelweis Egyetemmel közös gyógyszerészképzésében részt vevő hallgatók, az ELTE doktori hallgatói, valamint a legkiemelkedőbb TDK hallgatók megismerkedhettek az új technikával és vizsgálati módszerekkel, saját, friss kutatási eredményeikről kari és országos konferenciákon számoltak be.
A beszerzett műszerek segítik az egyetem szolgáltatási, valamint a fejlesztési tevékenységét, illetve az együttműködést külső partnerekkel. A kutatók többek között két magyar (Biofil Kft., Albitech Kft.) és egy svájci cégnek végeztek termékfejlesztési vizsgálatokat az anyagcserében részt vevő, vagy annak folyamán keletkező anyagokkal (metabolitok) kapcsolatosan. A projekt keretében beszerzett műszerek hatékonyan segítik más, korábban elnyert kutatási pályázatok megvalósítását is.

Bővebb információt az ELTE Pályázati Központ honlapján olvashatnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. július 1. és 2020. június 30. között.

További információ:
Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Elérhetőség: fhudecz@caesar.elte.hu (+36-1-3722-500/6428)