Sajtóközlemény - VEKOP-2.3.2-16-2017-00014

2017.09.06.
Sajtóközlemény - VEKOP-2.3.2-16-2017-00014
A több mint 763 millió forintos támogatásból felépülő Anyagtudományi, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Kiválósági Központban interdiszciplináris kutatások valósulnak meg, amelyek eredményei az élettudományok fontos kérdéseire adhatnak válaszokat és az anyagtudomány területén alakíthatnak ki új megoldásokat. A projektben résztvevő hat kutatócsoport eltérő látásmódja és megközelítése hozhat a témában közös és jelentős szakmai áttörést akár nemzetközi szinten is.

A VEKOP-2.3.2-16-2017-00014 - Biokompatibilis nano- és mezorendszerek tervezése és fejlesztése amiloid szálképzés alapján c. projekt célja Kiválósági Központ létrehozása kémiai, biokémiai és anyagtudományi fókusszal.

A Kiválósági Központban az ELTE TTK Kémiai, Biológiai és Matematikai Intézetének hat eltérő tudományos hátterű, kiemelkedő eredményességgel működő kutatócsoportjának újszerű együttműködése hozhat áttörést prof. Kiss Éva, prof. Császár Attila, prof. Grolmusz Vince, prof. Pál Gábor, prof. Perczel András és prof. Vellai Tibor vezetésével. Az Egyetem kiemelt projektjének hat csoportjában folyó kolloidkémiai kísérletek, kvantumkémiai modellezés, bioinformatikai analízis, irányított peptid- és fehérjeevolúciós és preparatív szerves kémiai munkák, spektroszkópiai és krisztallográfiai mérések, valamint az in vivo genetikai kísérletek összehangolása lehetővé teszi egyszerre fókuszált, s mégis nagyívű kutatás kialakítását az ELTE-n.

A közös munka fókuszában az egyes fehérjék térszerkezetének és dinamikájának megértését követően, a molekulamodellezés, analízis és komplex mérések alapján előállított új nano-rendszerek célkeresztjében fontos orvosbiológiai kérdések állnak: az eredmények társadalmi és gazdasági jelentőséggel bíró felfedezésekhez is vezethetnek. A megvalósuló kutatások egyszerre hordoznak kiaknázható anyagtudományi lehetőségeket (önszerveződő, kompakt nanorendszerek, biokompatibilis adhezivek és ragasztók) és adhatnak megoldást az élettudományok olyan súlyos kihívásaira, mint az Alzheimer- és a Parkinson-kór, a 2-es típusú cukorbetegség, vagy bizonyos rákos megbetegedések.

A kutatási eredményeket illetve a projekt keretében beszerzésre kerülő világszínvonalú berendezéseket a Kiválósági Központ beépíti az egyetemi oktatásba. Fontos célkitűzés, hogy új, nemzetközi színvonalú, jól hasznosítható gyakorlati tudást adjunk át az egyetemi oktatás és kutatóképzés különböző szintjein. Az új feladatok kapcsán a projekt várhatóan 12 új munkahely létrejöttéhez is hozzájárul.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. szeptember 1 - 2021. augusztus 31. között

További információ kérhető:
Dr. Perczel András projektvezető
Elérhetőség: perczel@chem.elte.hu (+36-1-3722-500/1653)