A PROJEKT ALAPADATAI

A felhívás megnevezése: RRF-2.1.2-21 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális és készségfejlesztése
Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
A projekt címe: Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális és készségfejlesztése az ELTE-n
Azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00023
Támogatás összege: 3.258.808.094 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Futamidő: A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 2022. április 1. – 2026. április 30. között

A projekt célja, hogy a tervezett infrastrukturális, digitális és kompetenciafejlesztések által az ELTE a jövőben a társadalmi és gazdasági igényekre az eddigieknél rugalmasabban reagálva biztosítsa a képzési, kutatási, innovációs, valamint munkaerő-kibocsátási hátteret a régió és a nemzetgazdaság versenyképességéhez.
Gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek fejlesztésével az Egyetem célja a regionális munkaerőpiaci igények kiszolgálása, a képzésfejlesztés útján a gazdasági, társadalmi és a 21. századi digitális elvárásokhoz való igazodás, a piaci források bevonzásának ösztönzése és az esélyegyenlőség növelése. 

Várható eredmények: a fejlesztés közép- és hosszú távon hozzájárul a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához, hozzáférhetőségének javításához, a hosszú távú finanszírozás fenntarthatóságához. A beruházás fokozza a képzések és gazdasági igények közötti kapcsolatok erősítését, és javítja a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáit, ami lehetővé teszi a technológiai paradigmaváltás (ipari átalakulás, digitalizáció) által érintett munkaerőpiaci helyzethez való alkalmazkodást

A projekt hatása: A projekt hatására növekednek a felsőoktatási hallgatók és dolgozók releváns kulcskompetenciái és gyakorlati készségei, valamint az oktatási innováció. A képzési kapacitások egy részének modernizálása megtörténik, ami többek között elősegíti az egyetem és a hazai intézmények fokozottabb bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe. 

A projekt hosszabb távon hozzájárul a fenntartható növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a gazdasági-társadalmi rugalmasság megerősítéséhez, a pandémia hatásainak mérsékléséhez, a kohézió és konvergencia elősegítéséhez.

ELÉRHETŐSÉG

Plesoczki Mihály projektmenedzser
plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu