2018.11.30.
KH_18 felhívás 2. fordulója - döntés
A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívásával az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat, illetve alkalmazott fejlesztéseket megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A 2. értékelési szakaszra jelentkező hazai kutatócsoportok pályázatai közül 32 felelt meg a szigorú feltételeknek, és nyert összesen közel 616 millió forint támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

Az ELTE ismét kiemelkedően szerepelt, kutatóink által benyújtott mind az öt pályázat szerepelt a támogatottak között.

Kar           

Témavezető/projekt címe

odaítélt támogatás (Ft)

IK

Weisz Ferenc: Martingálok és Fourier-analízis

19 996 000

PPK

Köteles Ferenc: Az interocepció és az affektivitás összefüggései

19 916 000

PPK

Kovács Kristóf: A kognitív képességek vizsgálatának új, hálózat-alapú megközelítése

19 998 000

TTK

Knapp Dániel: Füves területek gyökérkolonizáló sötét szeptált endofiton gombái — diverzitás, taxonómia és másodlagos metabolitok

20 000 000

TTK

Gonda Zsombor: Heterociklusos molekulák funkcionalizálására szolgáló új módszerek kidolgozása

19 858 000

Összesen:

99 768 000