H2020_MSCA

H2020_MSCA
A Marie-Skłodowska Curie Akciók (MSCA) a Horizont 2020 Kiváló Tudomány pillérjének második legnagyobb költségvetéssel, több mint 6 milliárd euróval rendelkező programja a. Az MSCA az EU 7. Keretprogramjában indított „Emberek” („People”) című program folytatása, célja a kiváló és innovatív kutatói képzés elősegítése, vonzó karrierlehetőség és tudáscsere biztosítása a határokon átnyúló és interszektorális kutatói mobilitás támogatásával.

A pályázatok típusai:
Egyéni pályázatok (IF)
Fogadóintézményi pályázatok (ITN, RISE, COFUND) 

Támogatott projektek

Driving functional characterization of intrinsically disordered proteins - Az eredendően rendezetlen fehérjék funkcionális jellemzése - Dosztányi Zsuzsanna