Erasmus + projektek

Erasmus + projektek
A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget.


A program a pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitását, a jó gyakorlatok cseréjére irányuló nemzetközi együttműködéseket és a szakpolitikai reformfolyamatot támogatja. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.
Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.
Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Támogatott ELTE projektek

E-co-logical Footprint Training - digital resources for online and offline education (témavezető: Dr. Borzsák István, TTK SEK Természettudományi Centrum, Savaria Kémiai Tanszék)

Helping HyperActivity Nurture Development - Helping Hand (témavezető: Csákvári Judit, BGGyK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet)

Mainstreaming Intercultural Competencies into Education Projects - Interkulturális kompetencia integrációja nevelési-oktatási projektekbe (témavezető: Dr. Csereklye Erzsébet, PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Furthering the Quality of Doctoral Education at Higher Education Institutions in Uzbekistan / UZDOC 2.0 - Az üzbég doktori képzés minőségi színvonalának javítása (témavezető: Felvinczi Katalin, PPK Pszichológiai Intézet)

Youth Start Social Entrepreneurship Programme for Kids - ”Youth Start” szociális vállalkozóképesség fejlesztő program gyermekeknek: hétköznapi hősök nevelése - (UKids) - (témavezető: Dr. Hercz Mária, TÓK Neveléstudományi Tanszék)

Language skills of deaf students for European mobility - Siket hallgatók nyelvtudással az európai mobilitásért (témavezető: Kontra Miklósné Dr., BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

Towards gender sensitive education - A társadalmi nemekre érzékeny oktatás felé (témavezető: Mészáros György, PPK Neveléstudományi Intézet)

EVALUATE – Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education (témavezető: Dr. Turcsányi-Szabó Márta, IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék)

Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software (témavezető: Zsók Viktória, IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék)